Programme Norvégien

National Contact: CERN Contact: Upcoming Programme:
Hilde Lynnebakken Jens Vigen October 15-28, 2017

 

HSSIP – High School Student Internship Program – er et nytt tilbud som CERN gir til elever i medlemslandene. Norge er ett av 5 land som får prøve ut programmet det første året.

HSSIP Norway 2017 er åpent for 2. og 3. trinn på videregående skole. Eleven må ha fylt 16 år før 16. oktober 2017.

Elevene får jobbe i et prosjekt sammen med en CERN-ansatt, og vil få delvis oppfølging på norsk. Prosjektene kan være alt fra bibliotek og verksted, administrasjon. Uansett hvor man havner blir det spennende og utfordrende oppgaver!

I tillegg blir det besøk på en rekke eksperimenter på CERN, og ikke minst et sosialt program. Se programmet for ukene.

Elevene får bo på 2-mannsrom på CERNs eget hostel inne på CERN-området.

Eleven må selv ordne med reisen. CERN gir en reisestøtte som er ment å dekke kostnadene til reise og til mat på CERN.

Søknadsfrist: 15. juni.

Søknadsskjema.

 

 

You are here